left

Sepse při peritonitidě - subhepatální absces

věk 46 let

time HODINA 3

right

Popis situace

comment zobrazit komentář

Komentář k popisu situace

V intervalu 2 hodin od přijetí do nemocnice byl pacient indikován k chirurgické revize dutiny břišní s kauzálním ošetřením - evakuací abscesového ložiska. Zároveň byly zahájena intenzivní podpůrná symptomatická terapie a monitorace: ATB (Amoksiklav 1,2 g i.v. co 8 hod + Gentamicin 240 mg i.v.), centrální žilní katetr, arteriální katetr. 

V celkové anestezii původní subkost. řezem s protažením doleva do břišní dutiny, kde enormně rozepjaté tenké kličky a tračník, uvolňujeme kličky střevní, zvláště od jizvy po DSL, střevo velmi křehké a deserózující se. V jednom místě jejuna iatrogenně perforace a zhmoždění střeva - evakuujeme velmi zapáchající obsah střevní a tuto část střeva resekujeme cca 15 cm, nakládáme anastomózu end to end.

Po uvolnění tenké kličky vidíme paralýzu rozepětí od coeka přes anscendens, transverzum, až descendens, zde v místě anastomózy pruh či spíše staplerová anastomóza, která ale průchodná, protože pod anastomózou střevo dále rozepjaté, descendens nad anastomózou dilatované a přepadlé přes fixovanou anastomózu, což činí další mechanickou překážku. Při tomto nálezu dekomprimujeme kolon přes trasnverzum a tomii na trasnverzu uzavíráme ve dvou vrstávch. Nyní kolon kolabováno, oblast anastomózy nyní neuvolňujeme, nemocný v septickém stavu, zakládáme axiální ileostomii a oblast na descendens, kde podélně s distenze tmavší barva kolem tenie cca 10 cm dlouhá - toto místo přešíváme seroserozními stehy. Poté revidujeme oblast jater, kde mezi rannou plochou jater a bránicí či retroperitonea uvolňujeme zkalený hematom tmavší barva ,ale zapáchající v.s.ů abscedovaný hematom.

Proplachujeme subfrenia a břišní dutinu opakovaně ředěným Braunolem. Postupně drenujeme silastiky č.4 zleva č.1 subfrenium vlevo č.2 Douglas, č.3 subfrenium vpravo, č.4 subhepatálně.

Peroperačně Amokskilav 1,2 g i.v. Gentamycin 240 mg i.v žaludeční sonda na spád.

 

×

Pacient jeví známky (klinické i laboratorní) septického šoku - elevace CRP, leukocytóza, hypotenze pod 90 torr systolického TK vyžadující nasazení podpory vazopresorem - noradrenalinem. Oběhově nestabilní, tachypnoický, subileózní. Chirurgem indikována laparotomická revize. Peroperačně pacient zajištěn invazivními vstupy - centrální žilní katetr, arteriální katetr, gastrická sonda. Volumoterapie. Oběhově nestabilní - oběh podporován vysokou dávkou noradrenalinu.

Postup

alternativy: page 1 page 2 page 3

Provedena revize břicha, adhesiolysa, resekce int. tenui partialis, dekomprese int tenui et crassi, ileostomia axialis. Evakuace abscesu reg subphrenii l dx. Drenáž kvadrantová. K pooperační péči přijat na odd. ARO.

 

down
GLYK:
0
70
CRP:
0
1000
PCT:
0
150
Laktát:
0
50
Teplota:
35
33.5
42
UPV:
0
17
60
CVT:
-5
6
50
MAP:
0
66.7
200
SvO2:
50
100
SVRI:
500
1250
2000
PAOP:
0
50
Bilance tekutin:
 
Inotropika:

Noradrenalin v dávce 1,33 ug/kg/min

Vazopresory:

Preparát: Noradrenalin

Objem stříkačky (ml): 50

Dávka v daném objemu (mg): 10

Dávkování (ml/h): 40

Aktuální dávka (mg/kg/h): ,13333

Hemokultury:
 
Krevní obraz:
 
Koagulace:
 
left
right
zpět na výpis