left disabled

Perakutní průběh těžké septické endokarditidy

věk 76 let

time ČAS 0

right comment

Snaha o zavodnění a dosažení dostatečného perfuzního tlaku k obnovení diurézy. Zároveň symptomatická terapie selhávající ventilace + kauzální terapie infektu - širokospektrá ATB (Amoksiklav 1,2 g i.v. co 8 hod).

×

Popis situace

comment zobrazit komentář

Komentář k popisu situace

Na EMR zajištěny invaze: CVK, arteriální katetr, gastrická sonda.

×

76letá pacientka s výsevem pásového oparu na LHK. Byla ošetřena a přeléčena antivirotiky ambulantním dermatologem. Zlepšen lokální nález, ale celkový stav se zhoršoval. Nebyla soběstačná, staral se syn, dokázala dojít 3 kroky kolem postele, byla inkontinentní. Postupně se zhoršovala chůze, nyní již několik dní nejedla a moc nepila. Zhoršila se i inkontinence. Ještě dnes ráno byla při vědomí, dokázala snad i stát u postele. Volána záchranná služba pro poruchu komunikace. Na místě RZP - pacientka v bezvědomí bez reakce na bolestivé podněty, spont. ventilující s tachypnoe, tachykardií, oběh kompenzovaný, inkontinentní. Při přijetí na EMR: koma bez reakce na oslovení a bolest, snad jen náznak grimasy na silně bolestivý podnět, GCS 3, nekomunikuje, nespolupracuje. Lividní, cyanotická akra. Ventilace spont. suficientní s tachypnoe 45/min a hypokapnií s přijatelnou oxygenací v ABR, SpO2 82%, ale zachyceny jen artefakty pletyzmograf. křivky, hodnota nevalidní. Oběhově stabilní s TK 115/75. Klorit bledý, mramoráž na břiše a periferii. Hydratace nízká, stojí kožní řasa, kůže suchá, pergamenová s různými eflorescencencemi - senilními verukami, oděrkami, hematomky. Kap. návrat nulový, periferie chladná, neprokrvená, cyanotická, bez hm. pulzace na art. rad. bilat. Po zacévkování minim. diuréza. Afebrilní, TT 36,0 st. C.
 

Postup

alternativy: page 1 page 2 page 3

Při přijetí na ARO napojena na CPAP ( podpora 15 cm H2O), pro mělkou tachypnoe nutné prohloubení sedace, převedení na BiPAP, podvoluje se, PEEP 7, Pinsp 25, FiO2 0,6, df 14/min. Bez otoků, zacévkována, bez diurézy. Nasazena podpora oběhu kontinuální infuzí noradrenalinu, dávka 0,2 ug/kg/min. Bolus krystaloidů 20 ml/kg t.hm. Nasazen Amoksiklav 1,2 g i.v. co 8 hod empiricky.

down
GLYK:
0
12.7
70
CRP:
0
252.9
1000
PCT:
0
150
Laktát:
0
3.4
50
Teplota:
35
36
42
UPV:
0
19
60
CVT:
-5
7
50
MAP:
0
78.3
200
SvO2:
50
100
SVRI:
500
2000
PAOP:
0
50
Bilance tekutin:
 
Inotropika:

0

Vazopresory:

Preparát: Noradrenalin

Objem stříkačky (ml): 50

Dávka v daném objemu (mg): 5

Dávkování (ml/h):

Aktuální dávka (mg/kg/h): ,00162

Hemokultury:

Hemokultura odebrána při přijetí na resuscitační lůžko.

Krevní obraz:
 
Koagulace:

1,71

left disabled
right
zpět na výpis