left disabled

Toxické megakolon se septickým šokem u mladé ženy.

věk 22 let

time ČAS 0

right comment

Terapie na EMR: Plasmalyte 3000 ml, Ringerfundin 500 ml, NHC 8,4 % 250 ml, Dipidolor 30 mg/30 ml FR, bolus 3 ml a 3 ml/hod, KCl 7,45% 10 ml/hod do CVK, Tazocin 4,5 g/50 ml FR na 60 min, Gentamicin 240 mg/100 ml pomalu i. v., O2 maskou.

×

Popis situace

comment zobrazit komentář

Komentář k popisu situace

Vstupní laboratoř ukazuje, že močový infekt není zdrojem těžké sepse (leukocyturie 12 leu/ul).

×

Pacientka se kolem půlnoci dostavila na Emergency pro průjem a zvracení, bez předchozí dietní chyby. Několik dní byla léčena pro cystitidu, proto pila jen čaj. Terapie kotrimoxazolem (Biseptol), ATB nemá.

Postup

alternativy: page 1
Alternativní postup 1

Vstupní laboratoř k dispozici na EMR: leukocytóza 30,65 x 10/9 v litru. O intenzitě dehydratace svědčí hodnoty hematokritu 0,51 a hemoglobinu 177 g/l. Těžká metabolická acidóza pH 6,99, laktát 11,3 BE -17.


Na EMR bylo možno zajistit arteriální katetr k možnosti časné monitorace hemodynamiky. Pacientka měla známky těžké sepse, mohl být již na EMR proveden odběr krve na hemokulturu. Ten byl proveden až na KARIM po provedené operační revizi. Pacientka byla observovaná a adekvátně symptomaticky léčena nejprve na expektačním lůžku (přes noc), pak na EMR a JIP. K indikaci chirurgické revize došlo až následující den odpoledne. Otázkou je načasování kauzálního ošetření ložiska sepse- toxického megacolon. ×
page 2
Alternativní postup 2

Na JIP po dalším konziliu chirurga již indikována z vitální indikace k operační revizi. Byla ventilačně suficientní, plně při vědomí, oběhově na podpoře noradrenalinem v nízké dávce do 0,1 mikrogramu/kg/min, sinusová tachykardie, TK 80/40, P 144 /min, DF 26 /min. Diuréza zachována 80-100 ml/hod. TT 36,4 st. C. Bledý kolorit kůže, hojná vodnatá stolice. IAP 30 cm H2O. Do ATB terapie empiricky doplněn Metronidazol.


×
page 3
Alternativní postup 3

Z operačního protokolu: v dutině břišní je zmnožený, lehce přikalený jantarový výpotek, jinak se z dutiny břišní line hnilobný puch - není perforace střeva, ale prakticky celé tlusté střevo je enormně distendované na 12 - 15 cm, ischemické, v oblasti sigmatu před perforací. Je -li vůbec šance zvládnout těžký septický šok, pak nelze uvažovat o žádném jiném výkonu, než o subtotální proktokolektomii a terminální ileostomii (tenká klička vpořádku). 15 cm před Bauhinskou chlopní provedena discise a uzavření terminálního ilea. Pak skeletizace kolon ascendens, transversa až po a.colica media. Distální rektum se zdá vitální - skeletizace - uzavřeno a resekováno (ala Harmtann), ponechaný pahýl cca 10-12 cm. Dokončena subtotální proktokolektomie, preparát hmotnosti 5000 g. Po rozstřižení sliznice v celém rohzsahu kompletně nekrotická. Dokončena ileostomie, drenáž, laváž.


×

Po příchodu na EMR byla vyšetřena chirurgem (t. č. bez obrazu NPB ileozní či zánětlivé etiologie) a uložena na expektační lůžko, odběr krve a moči na laboratoř. Analgetizována metamizolem (10 mg/kg tělesné hmotnosti) a 0,2% prokainem (500 ml), nasazena infuzní léčba krystaloidy. Nad ránem okolo 8:00 hod se stav prudce zhoršil, pacientka se po opakované průjmovité stolici bez příměsi hlenu a krve dále výrazně dehydratovala. Znovu vyšetřena chirurgem, provedeno sono a RTG břicha. Nález ileu s dilatací tlustého střeva, podezření na pneumoperitoneum, doplněno CT břicha, které jej vyloučilo. Po CT vyšetření došlo ke kolapsu pacientky, proto byla předána v 10:00 hod na EMR. Tam byl zajištěn druhý periferní žilní vstup a podán přetlakem bolus krystaloidů 20 ml/kg tělesné hmotnosti za první hodinu s efektem na ústup mramoráže i stabilizaci TK. Chirurg neindikoval operační výkon. Byla podána úvodní dáka širokospektrých ATB, pokračovala infuzní terapie, analgetizace, korigována MAC. Je zajištěn 3 cestný centrální žilní katetr, permanentní močový katetr. Pacientka pasivně zvracela tekutinu charakteru miserere - hnědou, páchnoucí, proto byla zavedena i NGS. Během zavádění došlo opět k hojnému zvracení, po zavedení bylo provedeno odsátí velkého množství tekutiny (cca 1200 ml) ze žaludku. Byla předána v 11:45 na JIP, cestou provedena RTG kontrola zavedení CVK. Po přijetí na JIP byl zaveden arteriální katetr a napojena monitorace hemodynamiky LIDCO.

down
GLYK:
0
10.4
70
CRP:
0
44
1000
PCT:
0
150
Laktát:
0
7.4
50
Teplota:
35
34.9
42
UPV:
0
16
60
CVT:
-5
6
50
MAP:
0
100
200
SvO2:
50
100
SVRI:
500
522.2
2000
PAOP:
0
50
Bilance tekutin:
 
Inotropika:
 
Vazopresory:

Preparát:

Noradrenalin

Objem stříkačky (ml): 50

Dávka v daném objemu (mg):

5

Dávkování (ml/h):

25

Aktuální dávka (mg/kg/h):

.04545
Hemokultury:
 
Krevní obraz:
 
Koagulace:

INR 1.6

left disabled
right
zpět na výpis