Informační servis Sepsis-Q

Aktuálně o sepsi - projektové aktuality, co se děje v léčbě sepse

Monitoring článků - aktuální zajímavé články v odborné literatuře

Kalendář akcí - přehled konferencí a seminářů o sepsi a souvisejících tématech

Doporučené postupy (guidelines) - přehled platných dokumentů odborných společností

Zajímavé odkazy - odkazy na jiné webové stránky zabývající se sepsí