Klinické scénáře Břicho  

Břicho


počet nalezených případů: 3

Klostridiová kolitida

Případ starší pacientky, do té doby zdravé pacientky, která utrpěla jeden z nejčastějších úrazu v seniorském věku- zlomeninu krčku stehenní kosti. Ačkoli operační ošetření fraktury bylo nekomplikované a dobře hojící se, celkový stav se výrazně zhorší Rozvíjející se průjem, dehydratace a posléze septický stav vedou k podezření z náhlé příhody břišní. Skutečnou příčinou stavu je ale fulminantní průběh klostridiové kolitidy. 

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Hana Harazim, vloženo: 2012-11-15 14:48:21

Sepse při peritonitidě - subhepatální absces

Pacient po levostr. hemikolektomii pro ca sigmatu před rokem. Před týdnem po pravostranné hemihepatektomii + resekci ložiska z levého jat. laloku propuštěn domů v dobérm stavu. Nyní přivezen na emergency pro bolesti břicha, zvracení, průjem, zimnice. Na CT nález hematomu v oblasti po jaterní resekci, oj. bublinky plynu. Rozvoj septického šoku při peritonitidě, oběhově nestabilní, tachypnoický, subileosní. Iindikována revize břicha, adhaesiolysa, resectio int. tenui partialis, decompressio int tenui et crassi, ileostomia axialis. Evakuace abscesu reg subhepat. l dx. Nutná vysoká vasopr. podpora pro obraz septického oběhového selhávání, UPV, ATB TH. Hemodynam. monitorace LIDCO, volumová terapie. Dle CT břicha dehiscence anastomózy, provedena operační revize, resutura anatomózy a deliberace střeva. Po týdnu překlad na chirurgii.

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2013-04-25 19:01:36

Toxické megakolon se septickým šokem u mladé ženy.

Dosud zdravá žena, 22 let s negativní osobní a farmakologickou anamnézou, uvádí pouze intermitentní obstipace a průjmy v souvislosti se stresem. Vstupně na EMR pro zvracení  a průjem, bez dietní chyby. Progrese dehydratace se známkami šokového stavu, indikace k CT břicha, kde výrazná dilatace celého tračníku až vyhlazení haustrace, bez pneumoperitonea, bez volné tekutiny v dutině břišní. Výrazný meteorizmus, tenké kličky bez dilatace. V lab. laktátová acidóza 11 mmol/l, pH 6,99, leu 30,6 PCT 23. Po zavedení NGS evakuace mizerere. Zahájena ofenzivní SSC terapie těžké sepse. Operační revize s nálezem sterkorální peritonitidy, provedena subtotální kolektomie. Pooperačně přetrvávaly známky septického šoku, dosaženo early goal directerd therapy. 6. den přeložena v dobrém stavu na chirurgické oddělení.    

zobrazit klinický scénář
Autor: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D., vloženo: 2014-03-14 12:56:35