Garance a kontakty

Redakční rada

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.odborný garant a vedoucí projektu
Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Roman Kula, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Jan Maláska, Ph.D.odborný garant a manažer projektu
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Petr Štourač, Ph.D.koordinátor portálu Sepsis-Q
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 

 

Odborná rada

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – vedoucí projektu (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, FN Hradec Králové)
MUDr. Roman Kula, CSc. (Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. – manažer projektu (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, FN Hradec Králové)
MUDr. Renata Pařízková, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, FN Hradec Králové)
MUDr. Martin Slezák – koordinátor projektu EPOSS (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
MUDr. Jiří Tichý (Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – vedoucí informační části projektu (Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno)
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole, Praha)
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (I. interní klinika, FN Plzeň)
doc. MUDr. Eduard Kasal CSc. (Anesteziologicko-resuscitační klinika, FNPlzeň)
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv. Anny, Brno)
prim. MUDr. Daniel Nalos (Oddělení intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
prim. MUDr. Ivan Herold, CSc. (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav)
MUDr. Jan Maňák, Ph.D. (Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové)
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc)
MUDr. Eduard Havel, Ph.D. (Chirurgická klinika, FN Hradec Králové)
MUDr. Ivana Zýková (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec)
prim. MUDr. Magdalena Fořtová (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Pardubická krajská nemocnice)
MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
prim. MUDr. Anna Šobáňová (Oddělení intenzivní péče operačních oborů, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín)
prim. MUDr. Radovan Turek (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín)

 

Informační a analytické zázemí projektu

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

 

V případě, že máte zájem o detailní informace k projektům Sepsis-Q/EPOSS, kontaktujte nás prosím prostřednictvím elektronického formuláře.

 


 

Partneři portálu Sepsis-Q

Československé fórum pro sepsi (ČSFPS) Česko-Slovenské fórum pro sepsi (ČSFPS)
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP
Czech Clinical Trials Network
Portál Akutně.cz
Klinické scénáře prezentované na portálu Sepsis-Q jsou založeny na datech klinické výzkumné databáze EPOSS.