Zapojená centra

Edukační kazuistiky projektu Sepsis-Q jsou založeny na datech výzkumné klinické databáze EPOSS. Do tohoto registru je aktuálně zapojeno 16 pracovišt: 

Pracoviště Kontaktní osoby Adresa
FN Brno - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Martin Slezák
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Jihlavská 20
Brno-Bohunice
625 00
FN u sv. Anny - Anesteziologicko-resuscitační klinika Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
 
Pekařská 53
Brno
656 91
FN Hradec Králové - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
MUDr. Renata Pařízková, Ph.D.
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
FN Hradec Králové - Klinika gerontologická a metabolická MUDr. Jan Maňák, Ph.D. Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
FN Hradec Králové - Chirurgická klinika MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Cerman, Ph.D.
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Krajská nemocnice Liberec - Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Ivana Zýková Husova 10
Liberec
460 63
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav - Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Ivan Herold, CSc.
MUDr. Jitka Fridrichovská
V. Klementa 147
Mladá Boleslav
293 50
FN Olomouc - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. I. P. Pavlova 185/6
Olomouc
779 00
FN Ostrava - Anesteziologicko-resuscitační klinika MUDr. Roman Kula, CSc.
MUDr. Jiří Tichý
17. listopadu 1790
Ostrava-Poruba
708 52
Pardubická krajská nemocnice - Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Magdalena Fořtová Kyjevská 44
Pardubice
532 03
FN Plzeň - I. interní klinika prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. alej Svobody 80
Plzeň-Lochotín
304 60
FN Plzeň - Anesteziologicko-resuscitační klinika doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
MUDr. Marek Huchý
Dr. E. Beneše 13
Plzeň-Bory
305 99
FN v Motole - Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
MUDr. Martina Pelichovská
V úvalu 84
Praha 5
150 06
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - Oddělení intenzivní medicíny MUDr. Daniel Nalos Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
Krajská nemocnice T.Bati - Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Oldřich Mašlík
MUDr. Jana Molnárová
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
Krajská nemocnice T.Bati - Oddělení intenzivní péče operačních oborů MUDr. Libor Číž
MUDr. Hana Koudelová
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75